4.6.11

med stil


Cyklade alltså i min pyjamas till wilys för att tillfredställa bruttan på bilden, med fladdrande shorts och kepan på svaj bajkade jag som aldrig förr. gott var det!!! det är så vi gör det fatta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar