14.4.11

word up


Spikar upp vårinspiration längst väggarna. Benämner det som konst och betraktar det som värdefullt. Funderar
på om jag skulle göra mig som konst? Skulle jag fungera uppsatt på väggpanel, tänker jag och blundar. Fantiserar
om att beskådas med ögon som tolkar fritt. Dömmer inte. Låter istället fantasin flöda. Om det ändå var så. Att vi
betraktade varandra som konst. Var öppna för andras tolkningar. Var öppensinnade. All konst är vacker. Det som
brukar kallas konstigt, blir plötsligt intressant. Det som är svårtolkat blir djupt. Det som är självklart blir en jakt
efter dolda motiv. All konst är vacker. Önskar naivt att vi tänkte så om människor. Alla människor är vackra.

Det finns ingen som är så bra på pricka rätt i sina texter, alltid lika träffsäker! Följt hennes blogg i tre år och gillar den fortfarande lika mycket. TIPS!


bild: jag & saga hardcore gaming i england

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar